Våra värderingar

A2B är en socialt ansvarstagande och värdebaserad verksamhet. Alla arbetar utifrån koncernens tre värdeord: professionella, affärsorienterade och långsiktiga.

Att vara professionella betyder för oss att vi är ärliga, empatiska, respektfulla och har en god kommunikation med varandra och med de människor vi möter i våra uppdrag. 

Att vara affärsorienterade betyder för oss att vi är professionella och att vi gör skillnad för våra kunder, samarbetspartners och naturligtvis för varandra.

Att vara långsiktiga betyder för oss att vi bygger vårt företag på långvariga relationer och hållbara koncept och lösningar. Det betyder också att vi ständigt uppdaterar oss inom våra områden så att vi också i framtiden kan erbjuda den mest professionella servicen.

Vår önskan om att etablera långvariga relationer förpliktar därmed att vi alltid levererar den högsta kvaliteten i allt vårt arbete. 

Vårt löfte
I A2B lägger vi största vikten på den rätta rådgivningen och utbildningen till kandidater, kunder och samarbetspartners. Vi menar att detta görs genom att utgångspunkten är i den unika situationen. Vi har därför ett löfte riktat både mot marknaden och mot oss själva: Vi är där!

Vi finns där för den enskilda kunden. Vi finns där för den enskilda individen i rådgivning eller utbildning. Vi finns också internt för varandra i koncernen.

Detta löfte förpliktigar oss att alltid vara närvarande – bara då kan vi göra skillnad.