Vilka är vi?

A2B har över 15 års erfarenhet av och expertis inom rådgivning och kompetenshöjning av vuxna och ungdomar med fokus på att komma ut i arbetslivet eller i utbildning.

I vår undervisning och i samarbete med kandidaten, utbildar, kompetenshöjer och matchar vi mot ett konkret arbete eller vidare utbildning med målet att bli självförsörjande i Sverige. 

A2B är ett eget affärsområde inom koncernen AS3 Companies, vilket sedan 1989 fungerat som en nordisk rådgivningsverksamhet i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

Det kan vi

A2B arbetar efter ett beprövat koncept för helhetsorienterad utbildning/insats med självförsörjning som mål.

Vi arbetar utifrån tre samverkande områden; den första delen utgörs av det svenska språket med yrkesperspektiv, den andra delen handlar om att förstå samhällets spelregler och den tredje delen tar upp kunskaper om den svenska arbetsmarknaden så att kandidaten är väl rustad för att bli en del av en svensk arbetsplats.

 undefined

Digitala verktyg

I A2B använder vi digitala verktyg i vår undervisning, främst genom vår helt unika portal. Alla våra kandidater får en egen, personlig inloggning till A2B-portalen. Här återfinns konkret kunskap om arbete, utbildning och medborgarskap i Sverige.

Allt material i portalen finns också översatt till flera olika språk. Våra exklusiva moduler berättar om olika branscher och en mängd annat material ger kunskap om kultur-och samhällsförhållanden och hur det är att vara ny i Sverige.  Vidare finns också ett arbetsmarknadsinriktat material som kan stötta i arbetet med att söka jobb, som ger mer kunskap om arbetsmarknaden samt tillgång till en stor, nordisk jobbdatabas.

Via vår portal har kandidaterna också tillgång till vår bok ”Arbete, utbildning och medborgarskap” i digital form.

undefined

En bra arbetsgivare

A2Bs senaste trivselundersökning visar att 97 procent av de anställda hos A2B trivs bra eller mycket bra med arbetet i verksamheten. 95 procent av medarbetarna tycker att de gör skillnad med sitt arbete. Det är ett konkret bevis för att den önskan A2B haft om att vara en bra arbetsplats inte bara är ord på pappret. Det är värderingar som har utvecklats och fått fäste i hela verksamheten och som gjort A2B till en bra arbetsgivare.

Våra värderingar

A2B är en socialt ansvarstagande och värderingsbaserad verksamhet. Alla i A2B arbetar utifrån värdeorden: Professionella, Affärsorienterade, Långsiktiga
Läs mer om våra värderingar