Välkommen till A2B

360˚ språkutbildning

- vägen till integration

Språk – lär dig mer om svenska språket och den svenska du behöver ute i arbetslivet.


Medborgarskap – lär dig mer om samhällets spelregler.


Självförsörjning – lär dig mer om svensk arbetsmarknad och hur du når ditt mål.

Vi erbjuder:

  • SFI – Swedish courses for immigrants
  • Svenska som andraspråk på grundläggande- och gymnasialnivå
  • Svenska på grundläggande- och gymnasialnivå
  • Ungdomsinsatser – Utbildnings- och jobbinriktade insatser för ungdomar mellan 15 – 29 år

Vi erbjuder en inspirerande, respektfull och trygg utbildningsmiljö.

Våra kurser och insatser leds av utbildade och professionella lärare och rådgivare. 

Trådlöst nätverk finns samt möjlighet att låna våra datorer i utbildningen eller insatsen.

Vi använder digitala verktyg i vår undervisning/insats, främst genom vår helt unika portal. Alla våra kandidater får en egen inloggning till A2B-portalen. Portalen innehåller en stor mängd material om arbete, utbildning och medborgarskap i Sverige. I A2B- portalen finns också ett arbetsmarknadsinriktat material som kan stötta vid sökandet av arbete och som ger mer kunskap om arbetsmarknaden samt tillgång till en nordisk jobbdatabas.

Vi tar löpande emot nya kandidater.

Ansök här via din hemkommun