Svenska på arbetsplatsen

Svenska på arbetsplatsen
Finns det på din arbetsplats en eller flera medarbetare som skulle behöva fördjupa sina kunskaper i det svenska språket kopplat till den aktuella verksamheten?

Eller önskar du själv, som en kompetensutveckling, fördjupa dig vidare i någon färdighet i det svenska språket kopplat till din aktuella bransch?

Till exempel:

  • Skriftlig kommunikation

  • Uttal

  • Muntlig presentation

  • Muntlig interaktion

A2B har erfarenhet av målinriktad språklig svenskundervisning för olika branscher. Vi kan efter avtal erbjuda svenskundervisning på arbetsplatsen.

Vi skräddarsyr en individuell kompetenshöjning inriktat på kunskaper i det svenska språket i aktuell verksamhet och bransch.

Undervisning kan erbjudas enskilt, i mindre eller större grupper på arbetsplatsen eller i våra egna utbildningslokaler.