Samhällsorientering hos A2B - vägen till medborgarskap i Sverige

Samhällsorientering hos A2B
– vägen till medborgarskap i Sverige

Vi arbetar efter ett beprövat koncept för samhällsorientering med hög kvalitet. A2B vill underlätta och påskynda etableringen i det svenska arbets- och samhällslivet för våra kandidater samt bidra till ökad samhällsdelaktighet. Vi erbjuder en studiemiljö där delaktighet skapar kunskap och kritiskt tänkande öppnar nya dörrar.

Kandidaten får möjlighet att på så många olika sätt öva sig i att kommunicera med andra, men också lära sig olika språkstrategier för att på bästa sätt kunna delta i det sociala samspelet på arbetsplatsen och i samhällslivet. Vårt mål är att kandidaten ska behärska:

 • fyra samtalstekniker; att associera, att ställa frågor, att lyssna aktivt och att kortfattat berätta om sig själv
 • grundläggande kännedom om det svenska kroppsspråket gentemot andra länders kroppsspråk
 • användandet av rösten som ett viktigt verktyg - Hur använder vi vår röst och hur vi anpassar tonläget efter mottagaren
 • betydelsen av ögonkontakt, mimik, gester, revir; att hålla ett lagom avstånd till den vi samtalar med
 • olika strategier för att inleda, hålla igång och avsluta ett samtal 

A2B:s undervisning är individanpassad och flexibel. Vi strävar alltid efter att matcha utbildningsinsatsen utifrån kandidatens unika förutsättningar och kunskapsnivå. Vårt ansvar är att rusta varje kandidat med rätt kunskap, så att var och en ska kunna ta nästa steg för att nå sina mål.
 
Med de tre fokusområdena - språk, självförsörjning och medborgarskap – ger vår undervisning de bästa resultaten för eleven, kommunen och det lokala samhället.

Kursens innehåll
Den samhällsorientering som vi bedriver utgår från åtta obligatoriska utbildningsområden:

 • Att komma till Sverige - Sveriges historia, kultur och högtider
 • Att bo i Sverige – svensk arbetsmarknad, bostadsförmedling och försäkringar
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige – söka arbete, starta eget företag, skatter och deklarationer
 • Rättigheter och skyldigheter – jämställdhet, jämlikhet, diskrimineringslagstiftning
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige – vara gift eller sambo, barns rättigheter, skolväsendet
 • Att påverka i Sverige – demokrati, EU, hur Sverige styrs
 • Att vårda sin hälsa – hälso- och sjukvård, motion och kost
 • Att åldras i Sverige – pensioner och äldrevård

Samverkan
I kursen ingår studiebesök och föreläsningar hos myndigheter och kulturella verksamheter.

Vi samarbetar med frivilligorganisationer som medverkar som inspiratörer på skolan för våra kandidater.

Medborgarskap upplevs då i praktiken och kan vara en inspirationskälla till att själv aktivt ta del av och bli en del av föreningslivet i lokalsamhället.

A2B-Portal
Vår A2B-portal är ett kompletterande verktyg som används i undervisningen. A2B-portalen används i kombination i kursen tillsammans med aktuellt, varierat undervisningsmaterial.

Digitala medborgare
Vi lägger stor vikt på att utbilda kandidaterna i att kunna delta i det digitala svenska samhället. Vi använder olika undervisningsmetoder, digitala hjälpmedel och verktyg för information och kommunikation och lärande utifrån kandidatens individuella behov.

Extra stöd
Vi skapar individuella lösningar tillsammans med kandidaten och sätter in nödvändiga extra resurser. På samma sätt sporrar vi den som kräver en större utmaning. Allt för att de personliga studiemålen ska vara möjliga att nå.

Individuellt schema
Kursen startar flera gånger om året. Individuellt upplägg kring när och hur studierna ska ske upprättas inför kursstart.

Konsulter
Våra konsulter som undervisar kandidaterna i samhällsorientering har hög kompetens i ämnet, är utbildade lärare eller har annan lämplig formell kompetens inom pedagogik/vuxenpedagogik eller pedagogisk erfarenhet. Alla våra konsulter behärskar det svenska språket väl samt många av dem har flerspråkig kompetens. A2B:s alla medarbetare brinner för sina uppdrag och vi arbetar ständigt med att höja kompetensen och kvalitetsnivån för att bedriva en högkvalitativ utbildning.

Lärande miljö
Våra lokaler ligger nära allmänna kommunikationer, är handikapp-
anpassade och är en inspirerande miljö att studera i. De är anpassade för vuxna och har relevant material och utrustning för kursen.

Intyg
Efter slutförd kurs kan intyg ges.

Kostnadsfri utbildning
Kursen hos oss är kostnadsfri. Ansökan till kursen sker via hemkommunen.

A2B Portalen

Går du en kurs hos oss får du tillgång till A2B-portalen som en del av din kurs. Här hittar du verktyg för att kunna studera när du vill, dygnet runt.

logga in