AS3s COP Rapport 2017

A2B Sverige tillhör FNs Global Compact via AS3. Vi följer därmed de internationella principerna kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor , miljöfrågor och frågor kring korruption riktade till företag.

I Sverige har våra insatser i praktiken bland annat handlat om att minska pappersförbrukningen genom att skapa så gott som papperslösa center. Vi arbetar också med att hjälpa våra nya medborgare till en effektiv och värdig integration i det svenska samhället.

Läs hela rapporten från 2017 här