A2B har nyligen publicerat boken ”Arbete, utbildning och medborgarskap”. Den visar på ett enkelt och visuellt sätt hur det går till att bli delaktig i det svenska samhället.

Boken skapades i samarbete mellan olika medarbetare i A2B, näringsliv och kommuner. Boken går på djupet kring de många frågor som en ny medborgare i landet kan ha. Varför ska man ha ett bankkonto? Hur fungerar det svenska föreningslivet? Varför ska man ha ett CV? Vad skriver man i ett CV? Hur fungerar barnomsorg? Vilka olika yrkesbranscher finns det i Sverige?

Den kunskap och de vardagsaktiviteter som är självklara för de flesta kan vara svårt att förstå för den som kommer från en annan kultur. Det är dock viktigt och väsentligt att man känner till både skrivna och oskrivna regler, rättigheter och skyldigheter, demokrati och arbetskultur om man ska kunna fungera som en fullvärdig samhällsmedborgare.

Detta är utgångspunkt i undervisningsboken som med sina fina illustrationer, relevanta exempel och det enkla språket även kan användas av den som ännu inte kan svenska så bra. Samtidigt är boken en utgångspunkt för dialog i undervisningen. Den stöttar också A2Bs koncept och inställning till våra nya medborgare. ”Arbete, utbildning och medborgarskap” är den första bok som A2B publicerar.