KickStart - Erbjudande till ungdomar under 18 år

Sysselsättning - en säker väg till utbildning och självförsörjni

Kickstart är en insats för ungdomar mellan 18 -29 år, som har behov för extra hjälp när det gäller att få ett arbete eller påbörja en utbildning.
Insatsen pågår i upp till 13 veckor, men det finns möjlighet till förlängning. Insatsen har stort fokus på att sysselsättning är vägen till utbildning. Kursen medverkar också till personlig utveckling, bildning, motivation och motivation mot studier eller arbete.

Via Kickstartinsatsen får ungdomarna en målinriktad professionell och personlig kompetenshöjning, som bland annat innefattar vilka kompetenser man har, skapar motivation och hjälper ungdomarna till att ta ett beslut om framtiden.

Målet är att 40 % av ungdomarna ska vara självförsörjande senast efter 13 veckor. Kursen kan förlängas med ytterligare13 veckor för de resterande 60 %, som har behov för en extra insats, så att de kan uppnå självförsörjning.

Målgruppen
Kickstart är en resursorienterad kurs, som är anpassad till ungdomar mellan 18-29 år.

Karakteristiska drag hos ungdomar i denna målgrupp:

 • Fallit ifrån en eller fler utbildningar.
 • Har en ökad risk för långtidsarbetslöshet.
 • Saknar intresse och motivation för skolan och det akademiska.
 • Kan för närvarande inte genomföra en utbildning.
 • Har genomgått en utbildning, men aldrig haft ett arbete.

Insatsen omfattar alla ungdomar oavsett deras ekonomiska bakgrund.

Individuella samtal
Insatsen inleds med ett samtal med den enskilde och A2B´s konsulent samt en socialrådgivare.
Konsulenten tar utgångspunkt i samtalet och bildar sig därefter en uppfattning om den enskildes situation.
Därefter utarbetas det en individuell kompetensplan, som kommer att vara en del av underlaget som ungdomarna ska bygga vidare på under hela insatsen.
Kompetensprofilen utgör ungdomarnas första CV, vilket kommer till att förbättras i takt med ungdomarnas progression.

Jobbmatch – klar till utbildning eller arbete
Ungdomarna får undervisning hos A2B, två till fyra gånger i veckan, Innehållet är målinriktat mot arbete eller utbildning.

A2B´s Jobbmatchmoduler innehåller bland annat följande ämnen, som ungdomarna fördjupar sig i genom föreläsningar, grupparbeten och självständiga uppgifter.

 • Kompetenser och framgångar
 • Motivation och värderingar
 • CV och jobbansökan
 • Jobbmöjligheter och yrkesmål
 • Utbildning och studiekrav
 • Jobbansökan och nätverk
 • Sociala medier
 • Anställningsintervju
 • Arbetsplatskultur – krav och förväntningar
 • Praktikmatchning och praktikförberedelse

Målet med insatsen är att ungdomarna uppnår en förståelse för arbetsmarknaden, utbildning och de möjligheter som finns.  Samtidigt får de en överblick över sina personliga kompetenser, resurser och arbete -/utbildningsmål.

Ungdomarna erbjuds praktikplatser redan den första månaden av insatsen. Praktikplatserna ger ungdomarna en möjlighet till att prova på hur det fungerar på en arbetsplats och får lov att utföra lättare arbetsuppgifter. Undervisningen sker i mindre grupper. Vi ställer krav kring deltagande, obligatorisk närvaro och engagemang.

Progressionpraktik – introduktion till arbete
Alla ungdomar som deltar i Kickstart ska ha en praktikplats, minst två dagar i veckan och senast en månad efter uppstart.

Vi har stort fokus på att timmarna på praktikplatsen ökas successivt och konverteras till avlönat arbete, i takt med att ungdomarna får en kompetenshöjning i förhållande till arbetsfunktionerna.

Motivation
Några av ungdomarna har behov eller ett önskemål om ytterligare undervisning, som understödjer deras progression och hjälpa dem till att klara av vardagen med arbete eller utbildning.

Därutöver erbjuder A2B undervisning två timmar i veckan i ämnen som exempelvis:

 • Digital kompetens
 • Personlig ekonomi, bostad och försäkringar
 • Kost, motion och trivsel
 • Studievägledning
 • Motivation och positiv psykologi
 • Konflikthantering
 • Social trivsel och nätverk

IT
IT är en integrerad del av undervisningen. Somliga ungdomar har ett behov av att stärka sina IT- färdigheter, medans andra har behov för att upprätthålla sina IT-kompetenser och förbättra dem.

Ungdomarna får tillgång till A2B portalen, som innehåller digitala läromedel, videoklipp och länkar till externt material.
Via portalen får man dessutom tillgång till Skandinaviens största jobbdatabas. Här får man en överblick över lediga jobb både lokalt och nationellt.

Ungdomarna kan tillgå A2B portalen från en dator, mobiltelefon eller läsplatta, var som helst, när som helst- dygnet runt.

Konsulter
Våra konsulter som vägleder ungdomarna på Kickstart har pedagogisk kompetens, är utbildade lärare och är utbildade i att vägleda och motivera ungdomar.
A2B´s konsulenter har stort fokus på vilka branscher och yrken som har behov av arbetskraft.
Vi har ett tätt samarbete med verksamheter, som är villiga att erbjuda ungdomar arbete och på sikt avlönat arbete.

Konsulenternas fokus är på de arbeten som man kan bryta ner i arbetsfunktioner, som ungdomarna har resurser och kapacitet till att klara av.

Kickstart är en insats med en strukturerad vardag med fasta tider, och ungdomarna lär sig att det är obligatoriskt att deltaga.

Personlig utveckling
Målet är att, 40 % av ungdomarna är självförsörjande i form av arbete eller utbildning senast efter 13 veckor.
Under insatsen får ungdomarna en tydligare bild av sina personliga resurser och kompetenser, samt en vetskap och förståelse för hur man når sina mål i livet.

De ungdomar som inte är självförsörjande efter 13 veckor, kan fortsätta i progressionspraktik med avlönat arbete och är självförsörjande efter sex månader.

Styrkan ligger i samarbetet
A2B lägger stor vikt på en öppen, nära och god dialog samt ett gott samarbete med kommuner och handläggare. Vi vet att det är avgörande, att alla instanser och myndigheter samarbetar och stöttar ungdomarna så att de kan nå sina mål.
Vi säkerställer och levererar nödvändig dokumentation, utvärderingar och resultat – och inte minst en säkerhet att de insatser som startar faktiskt fungerar.

Vi har ett tätt samarbete med ungdomarna och de andra aktörer som till exempel den offentliga sektorn som föregår parallellt med Kickstart.

Pågående upptagning och integration
Kontinuerligt intag sker under hela året och återintegrering sker när den enskilde är klar till att påbörja en utbildning eller får ett arbete.

A2B Portalen

Går du en kurs hos oss får du tillgång till A2B-portalen som en del av din kurs. Här hittar du verktyg för att kunna studera när du vill, dygnet runt.

logga in