Integration av vuxna - vägen till självförsörjning

Det är resultatet av en helhetsinsats – vuxenutbildning, praktik, jobbsökning, kompetenshöjning och branschmatchning - som är den grundläggande processen. Vi har fokus på snabb progression för den enskilde och siktar på att hitta den kortaste vägen till arbetsmarknad och självförsörjning.

Självförsörjning är målet och våra tre fokusområden – språk, självförsörjning och medborgarskap – är medlen som säkrar att vi uppnår de bästa resultaten för både kandidaten, kommunen och samhället.