Integration av ungdomar - vägen till arbete

A2B skräddarsyr insatser och utbildningar för den mellan 15-29 år som saknar fullständiga betyg från grundskola eller gymnasium. Vi hjälper till att stärka kompetenser och utvecklar kunskaper för att nå självförsörjning via ett arbete eller vidare utbildning.

Vi säkrar vägen till utbildning eller arbete genom en helhetsorienterad, tydlig och individuell insats.

A2Bs fokus är att hitta den inre motivationen och använda den som drivkraft framåt. Det handlar om att skapa tillit och se grundligt på den enskildes möjligheter. Samtidigt skapar vi fokus på handling – och därmed resultat.

A2B Portalen

Går du en kurs hos oss får du tillgång till A2B-portalen som en del av din kurs. Här hittar du verktyg för att kunna studera när du vill, dygnet runt.

logga in

Här finns vi

Vårt huvudkontor finns i Stockholm

här finns vi