Gymnasial vuxenutbildning - vägen till högre utbildning och arbete

Gymnasial vuxenutbildning
– vägen till högre utbildning och arbete

Gymnasial vuxenutbildning vänder sig till den som vill komplettera sin gymnasieutbildning, gå vidare till högskola/universitet eller kanske byta yrkesbana. Utbildningen kan kombineras med SFI och vuxenutbildning på grundläggande nivå.

A2B arbetar efter ett beprövat koncept för en helhetsorienterad och individuell gymnasial vuxenutbildning med hög kvalitet för snabbare integrering i samhället och egen försörjning.

Språk, självförsörjning och medborgarskap är alltid i centrum i vår undervisning.

I samtliga kurser på gymnasial vuxenutbildning hos A2B har vi också ett individuellt fokus på elevens progression i det svenska språket, önskemål om arbete eller praktik och att eleven får mer kunskap om Sverige för att snabbare bli en del av det svenska arbets- och samhällslivet.

A2B utmanar elevens egen vilja att hitta relevanta öppningar och möjligheter på arbetsmarknaden eller högre utbildning.

Våra kurser

  • Svenska som andra språk
  • Svenska
  • Matematik
  • Engelska
  • Samhällskunskap


Studierna
A2B följer alla aktuella styrdokument rörande vuxenutbildning. 

Parallellt med gymnasial vuxenutbildning kan du också läsa kurser på grundläggande nivå och SFI.

Individuellt schema
Vi har undervisning i klassrum dag, kväll och helg. Våra kurser startar flera gånger om året och möjlighet finns för att studera på heltid eller deltid. Individuellt upplägg kring när och hur studierna ska ske upprättas inför kursstart.

Lärare
Våra lärare har legitimation och lärarexamen. Alla våra lektioner är lärarledda för lyckad progression hos eleven.

Praktik och fokus på arbetsmarknaden
A2B utmanar elevens egen vilja att hitta relevanta öppningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Parallellt med våra kurser erbjuder vi möjlighet att praktisera på lämplig arbetsplats i det lokala samhället. Vi jämför elevens egna önskemål med aktuellt behov av arbetskraft så att eleven passar in både språkligt och professionellt.

Lärande miljö
Våra lokaler ligger nära allmänna kommunikationer, är handikappanpassade och är en inspirerande miljö att studera i. De är anpassade för vuxna och har relevant material och utrustning för respektive kurs.

Digitala medborgare
Vi lägger stor vikt vid att utbilda eleverna i att kunna delta i det digitala svenska samhället. Vi använder olika undervisningsmetoder, digitala hjälpmedel och verktyg för information och kommunikation och lärande utifrån elevens individuella behov.

Extra stöd
Vi skapar individuella lösningar tillsammans med eleven och sätter in nödvändiga extra resurser. På samma sätt sporrar vi den som kräver en större utmaning. Allt för att de personliga studie- och yrkesmålen ska vara möjliga att nå.

Betyg
Efter slutförd kurs sätts ett betyg av undervisande lärare.

Validering
Utöver den löpande valideringen i undervisningen kan A2B erbjuda OCN-validering av elevens kunskaper och kompetenser. OCN intyg är ett bevis på att lärandet är validerat av aktuella experter i utbildningssystemet eller i en relevant bransch och kan användas vidare i en utbildning eller i ett arbete.

Föreningsliv i praktiken
Vi samarbetar med föreningar och frivilligorganisationer som medverkar som inspiratörer för våra elever. Då upplevs föreningsliv i praktiken och kan vara en inspirationskälla till att själv aktivt ta del av och bli en del av föreningslivet i lokalsamhället.

Kostnadsfri utbildning
Alla våra kurser och utbildningar är kostnadsfria och studiemedelsberättigade hos CSN. Eleven ansöker själv till CSN om studielån eller bidrag.

Ansökan till våra kurser sker via hemkommunen.