360˚ språkutbildning – vägen till integration

Språk - lär dig mer om svenska språket och den svenska du behöver ute i arbetslivet.

Medborgarskap - lär dig mer om samhällets spelregler.

Självförsörjning - lär dig mer om svensk arbetsmarknad och hur du når ditt mål.

 

A2B har över 15 års erfarenhet av integration genom språkutbildning och kompetenshöjning av vuxna och ungdomar. Språket är nyckeln till arbetsmarknaden och egen försörjning. 

A2B utbildar kandidater för den svenska arbetsmarknaden genom undervisning i det svenska språket så som SFI - Swedish courses for immigrants, Svenska som andraspråk och Svenska på grundläggande- och gymnasialvuxenutbildning samt Svenska på arbetsplats. 

A2B är ett eget affärsområde inom koncernen AS3 Companies, vilket sedan 1989 fungerat som en nordisk rådgivningsverksamhet i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

 

Digitala verktyg

I A2B använder vi digitala verktyg i vår undervisning, främst genom vår helt unika portal. Alla våra kandidater får en egen, personlig inloggning till A2B-portalen. Här återfinns konkret kunskap om arbete, utbildning och medborgarskap i Sverige.

Allt material i portalen finns också översatt till flera olika språk. Våra exklusiva moduler berättar om olika branscher och en mängd annat material ger kunskap om kultur-och samhällsförhållanden och hur det är att vara ny i Sverige.  Vidare finns också ett arbetsmarknadsinriktat material som kan stötta i arbetet med att söka jobb, som ger mer kunskap om arbetsmarknaden samt tillgång till en stor, nordisk jobbdatabas.

Via vår portal har kandidaterna också tillgång till vår bok ”Arbete, utbildning och medborgarskap” i digital form.

En bra arbetsgivare

A2Bs senaste trivselundersökning visar att 97 procent av de anställda hos A2B trivs bra eller mycket bra med arbetet i verksamheten. 95 procent av medarbetarna tycker att de gör skillnad med sitt arbete. Det är ett konkret bevis för att den önskan A2B haft om att vara en bra arbetsplats inte bara är ord på pappret. Det är värderingar som har utvecklats och fått fäste i hela verksamheten och som gjort A2B till en bra arbetsgivare.