Språk och kompetenshöjning - vägen till självförsörjning
Utbildning och kompetenshöjning - vägen till arbete

Information till elever med anledning av Covid-19

För oss i A2B är våra elevers och medarbetares säkerhet och välbefinnande av största vikt och därav följer vi noga Folkhälsomyndighetens och regeringens direktiv.

Från och med onsdag den 18 mars genomförs all vår undervisning på distans, fram tills att Folkhälsomyndigheten och regeringen kommer med nya direktiv.

Detta innebär att du inte ska komma till skolan utan ska snarast ta kontakt med din lärare för att få all relevant information om hur du ska fortsätta med dina studier via distans.

Det är viktigt att du nu själv tar största ansvar för dina studier och verkligen studerar hemma med de uppgifter du får av din lärare.

Om du är sjuk och inte kan studera måste du anmäla även det till din lärare.

Det är viktigt att du tar detta på största allvar så att inte dina betyg eller studiemedel blir lidande. Närvaron kommer att räknas från de uppgifter du lämnar in till din lärare.

Har du frågor ska du vända dig till din lärare i första hand.

 

Du kommer att få information från din lärare och skolan så snart nya direktiv kommer.

 

Med vänlig hälsning,

Rektor på A2B

A2B har över 15 års erfarenhet av integration genom språkutbildning och kompetenshöjning av vuxna och ungdomar. Språket är nyckeln till arbetsmarknaden och egen försörjning.

A2B utbildar kandidater för den svenska arbetsmarknaden genom undervisning i det svenska språket så som SFI – Swedish courses for immigrants, Svenska som andraspråk och Svenska på grundläggande- och gymnasialvuxenutbildning samt Svenska på arbetsplats.

Det kan vi

Utifrån beprövad erfarenhet från våra nordiska länder förmedlar vi kunskap där Språk-Medborgarskap-Självförsörjning är i ständig samverkan i vår helhetsorienterade språkutbildning. Vi anser att alla har resurser och förutsättningar att engagera sig i det svenska samhället och bli en fullvärdig medborgare.

Vi erbjuder språkundervisning, kompetenshöjning och rådgivning på företag och på egna skolor på olika platser i landet.

A2B är ett eget affärsområde inom koncernen AS3 Companies, vilket sedan 1989 fungerat som en nordisk rådgivningsverksamhet i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

Läs mer om a2B

A2B Portalen

Går du en kurs hos oss får du tillgång till A2B-portalen som en del av din kurs. Här hittar du verktyg för att kunna studera när du vill, dygnet runt.

logga in