Språk och kompetenshöjning - vägen till självförsörjning
Utbildning och kompetenshöjning - vägen till arbete

A2B har över 15 års erfarenhet av integration genom språkutbildning och kompetenshöjning av vuxna och ungdomar. Språket är nyckeln till arbetsmarknaden och egen försörjning.

A2B utbildar kandidater för den svenska arbetsmarknaden genom undervisning i det svenska språket så som SFI – Swedish courses for immigrants, Svenska som andraspråk och Svenska på grundläggande- och gymnasialvuxenutbildning samt Svenska på arbetsplats.

Det kan vi

Utifrån beprövad erfarenhet från våra nordiska länder förmedlar vi kunskap där Språk-Medborgarskap-Självförsörjning är i ständig samverkan i vår helhetsorienterade språkutbildning. Vi anser att alla har resurser och förutsättningar att engagera sig i det svenska samhället och bli en fullvärdig medborgare.

Vi erbjuder språkundervisning, kompetenshöjning och rådgivning på företag och på egna skolor på olika platser i landet.

A2B är ett eget affärsområde inom koncernen AS3 Companies, vilket sedan 1989 fungerat som en nordisk rådgivningsverksamhet i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

Läs mer om a2B

A2B deltar i ett nytt forskningsprojekt

På A2B tycker vi att det är viktigt att dela våra kunskaper och erfarenheter och bidrar där vi kan. Azadeh Farshchian, VD på A2B Sverige, deltar således i referensgruppen för ett nytt treårigt forskningsprojekt ”Lärdomar om integration”, som SNS står bakom. Syftet med projektet är att ta fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar, och skulle kunna förbättras, och fokus kommer att ligga på arbetsmarknad och utbildning.

läs mer om forskningsprojektet här

A2B Portalen

Går du en kurs hos oss får du tillgång till A2B-portalen som en del av din kurs. Här hittar du verktyg för att kunna studera när du vill, dygnet runt.

logga in

Här finns vi

Välj din ort i listan nedan och läs mer om ditt center.

Välj center/ort
Karriär i A2B

Vill du också bli en del av A2B?

Sök jobb hos oss

jobba i A2B