Språk och kompetenshöjning - vägen till självförsörjning
Utbildning och kompetenshöjning - vägen till arbete

A2B har över 15 års erfarenhet av och är experter på utbildning, rådgivning och kompetenshöjning av vuxna och ungdomar med fokus på att de ska komma ut i arbetslivet eller i vidare utbildning.

A2B kompetenshöjer kandidater för den svenska arbetsmarknaden genom undervisning i svenska språket (SFI – svenska för invandrare/Swedish for immigrants, yrkessvenska, svenska som andraspråk på grundläggande- och gymnasialvuxenutbildning och svenska på arbetsplats) men också genom att förmedla kunskap om arbete, medborgarskap och självförsörjning.  Vi anser att alla kandidater har resurser, starka sidor och förutsättningar att bidra till och engagera sig i det svenska samhället.

Vi erbjuder språkundervisning, kompetenshöjning och rådgivning på företag och på egna skolor på olika platser i landet.

A2B är ett eget affärsområde inom koncernen AS3 Companies, vilket sedan 1989 fungerat som en nordisk rådgivningsverksamhet i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

Det kan vi

A2B arbetar efter ett beprövat koncept för helhetsorienterad utbildning/insats med självförsörjning som mål.

Vi arbetar utifrån tre samverkande områden; den första delen utgörs av det svenska språket med yrkesperspektiv, den andra delen handlar om att förstå samhällets spelregler och den tredje delen tar upp kunskaper om den svenska arbetsmarknaden så att kandidaten är väl rustad för att bli en del av en svensk arbetsplats. 

läs mer om a2b

A2B deltar i ett nytt forskningsprojekt

På A2B tycker vi att det är viktigt att dela våra kunskaper och erfarenheter och bidrar där vi kan. Azadeh Farshchian, VD på A2B Sverige, deltar således i referensgruppen för ett nytt treårigt forskningsprojekt ”Lärdomar om integration”, som SNS står bakom. Syftet med projektet är att ta fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar, och skulle kunna förbättras, och fokus kommer att ligga på arbetsmarknad och utbildning.

läs mer om forskningsprojektet här

A2B Portalen

Går du en kurs hos oss får du tillgång till A2B-portalen som en del av din kurs. Här hittar du verktyg för att kunna studera när du vill, dygnet runt.

logga in

Här finns vi

Välj din ort i listan nedan och läs mer om ditt center.

Välj center/ort
Karriär i A2B

Vill du också bli en del av A2B?

Sök jobb hos oss

jobba i A2B